Olli Kallioniemi Fimm 13

Professor Olli Kallioniemi får det första Brain gain-stipendiet

Det första Brain gain-stipendiet har tilldelats professor Olli Kallioniemi, en internationellt erkänd medicinsk forskare. Kallioniemi har under de senaste nio åren varit chef för det svenska laboratoriet Science for Life.

Det femåriga stipendiet på 2 500 000 euro gör det möjligt för Kallioniemi att inrätta en forskningsgrupp vid Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet stegvis under åren 2024–2025. Under denna övergångsperiod och därefter kommer han att ha fortsatt starka band till Sverige och SciLifeLab-programmet.

The Brain gain är ett gemensamt program för Medicinska Stiftelsen i Finland, Sigrid Juselius stiftelse och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Syftet med Brain gain-programmet är att locka erfarna medicinska forskare att återvända till Finland. Brain gain-programmet är ett konkret steg mot att stärka spetsforskningen i Finland.

”Artificiell intelligens förändrar allt, även medicinen”

Med hjälp av ett stipendium från Brain gain-programmet kommer Olli Kallioniemi att kunna utforska möjligheterna med artificiell intelligens i ett land med världens bästa register – dvs. Finland.

”Artificiell intelligens kommer att revolutionera hela den medicinska vetenskapen från folkhälsa till diagnostik och behandlingsbeslut”, säger Kallioniemi.

”Det här är den stora bilden jag vill ta upp som forskare. Ingen av oss vet ännu vad allt som kommer att förändras och på vilket sätt, men det är redan säkert att mycket kommer att förändras. Nu är det alltså rätt tidpunkt att blicka framåt.”

Kallioniemi tackar för Brain gain-stipendiet som gjort det möjligt för honom att återvända.

”Utnyttjandet av artificiell intelligens inom medicinsk forskning är också ett omfattande och mångfacetterat område, och en traditionell professur i medicin vid universitetet täcker inte en sådan arbetsbild. Stipendiet möjliggör förflyttningen och att i sinom tid skapa en ny roll.”

Finland i framkant inom medicinsk AI-forskning

Kallioniemi anser att Finland har mycket att lära av sitt västra grannland, där AI-forskningen är långt framskriden. 

”I Finland finansieras forskning inte lika mycket som i Sverige, men fördelarna är till exempel forskningsmaterial och register som är mycket bättre tillgängliga. 

Helsingfors universitet har goda förutsättningar att bedriva internationellt banbrytande forskning kring användningen av AI inom medicin. Det tror Kallioniemi och hans kommande chef och direktör, professor Jari Koistinaho, för Helsinki Institute of Life Science.

”Vi har både register- och AI-kompetens”, säger Koistinaho, som är också entusiastisk över forskarens återkomst.

”Olli har också tidigare forskat i vår FIMM-enhet. Vi känner honom som en kreativ och mångkunnig forskare. Jag tycker att det är fint att han igen i större utsträckning får forska i stället för att sköta administrativa jobb.”

Brain gain fyller en lucka inom forskningsfinansiering

Finland har för närvarande inga konkurrenskraftiga resurser för att locka finländska forskare som har gjort en forskarkarriär utomlands att återvända till spetsforskning i sitt hemland. Brain gain-programmet fyller en viktig lucka i forskningsfinansieringslandskapet genom att erbjuda en möjlighet för toppforskare som återvänder från utlandet. 

”Forskning är ett långsiktigt arbete, och långsiktig finansiering, till exempel i fem år, är en förutsättning för att vi ska kunna konkurrera om internationellt erkända forskare”, säger Katriina Aalto-Setälä, styrelsens ordförandeför Medicinska Stiftelsen i Finland.

”Kallioniemi är ett utmärkt exempel på en toppforskare som har gjort avtryck runt om i världen, och att få honom tillbaka till Finland kommer att berika det finska medicinska forskningsfältet och därmed främja finsk forskning.”