Information om Brain Gain-programmet

Syftet med Brain gain-programmet

Huvudsyftet med Brain gain-programmet är att förnya den finländska medicinska forskningen. Programmet är avsett att stödja den finländska forskningen och främja forskningens spetskompetens i vårt land.

Syftet med Brain gain-programmet är att locka erfarna medicinska forskare att återvända till Finland. Brain gain-programmet är ett konkret steg mot att stärka spetsforskningen i Finland.

Mer information om ansökan:

Tillsammans mer verkningsfullt

Brain gain-programmet fyller en viktig lucka i forskningsfinansieringen och erbjuder en möjlighet för spetsforskare som återvänder från utlandet. För närvarande finns det inga konkurrenskraftiga resurser i Finland som gör det möjligt att upprätthålla spetskompetensen i fråga om finansieringen av forskningen och lönen för en erfaren forskare under den tid som behövs.

Forskning är ett långsiktigt arbete, och långsiktig finansiering, t.ex.
i fem år, är nödvändigt om vi vill locka internationellt ansedda forskare.

Stiftelsernas gemensamma finansieringsinstrument, Brain gain-programmet, är en lösning på detta behov och det är utformat för att stärka den finländska forskningen och främja vetenskaplig spetskompetens i vårt land. Samarbetet mellan de tre stiftelserna möjliggör en mer omfattande effekt. Stiftelsernas mål är också att öka förståelsen för utmaningarna och möjligheterna med att lösa finansieringen av spetsforskningen.

Medicinska Stiftelsen i Finland

Medicinska Stiftelsen i Finland stöder medicinsk forskning och utbildning inom alla medicinska områden. Stiftelsen beviljar årligen över två miljoner euro i stipendier till cirka 150 forskare. Stödet riktas särskilt till unga forskare. Finska Läkarföreningen Duodecim grundade stiftelsen 1960.

Med stöd av privatpersoner och sammanslutningar har Medicinska Stiftelsen i Finland med åren utvecklats till en betydande privat stiftelse som stöder läkarvetenskapen. Vi är den klart största av de stiftelser som stöder unga forskare inom alla medicinska områden. Medicinska Stiftelsen i Finland stöder finländsk medicinsk forskning och utbildning med stipendier och priser som delas ut årligen. Stipendier beviljas för forskning till läkare och dem som studerar till läkare.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Jane och Aatos Erkkos stiftelse är en privat, finländsk stiftelse vars primära mål är att främja högkvalitativ forskning, särskilt inom medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen stöder också högkvalitativ konst och kultur samt medvetet andra projekt som främjar välfärden i Finland.

Sigrid Jusélius Stiftelse

Syftet med Sigrid Jusélius Stiftelse är att understöda och befrämja medicinsk forskning som har som mål att bekämpa sjukdomar som i hög grad är fördärvbringande för mänskligheten. Vi är Finlands största privata understödare av medicinsk forskning.

Vi delar varje år ut miljoner euro i understöd till forskare, forskningsgrupper och forskningsinstitut som arbetar med att lösa medicinska frågor. Minst tre fjärdedelar av understöden beviljas inhemska forskare eller forskningsinstitut.

Mer information om ansökan om stipendium och om ansökningskriterierna finns på fliken Till sökanden.