Till sökanden

Information till den som ansöker om stipendium

Stipendiet för Brain gain-programmet riktar sig till en person som har bedrivit betydande forskning utomlands i minst fyra år och som nu återvänder till hemlandet för att föra med sig sitt kunnande och sin erfarenhet till förmån för den finländska forskningen. Vi söker forskare som kan förnya den medicinska forskningen i Finland.

Pikalinkit:
Information om stipendiet / Bedömning av ansökningar / Anvisningar för ifyllande av ansökningsformuläret

Vem kan ansöka?

Du kan lämna in en ansökan om du är en finsk medborgare som har doktorerat i Finland eller i utlandet och som efter den postdoktorala perioden har fortsatt sin forskarkarriär utomlands. Stipendiet beviljas en självständig medicine forskare som inte har en forskartjänst eller ett anställningsförhållande i Finland.

Av dem som ansöker om stipendium förutsätts aktivt forskningsarbete och starka bevis på betydande och originella forskningsresultat som uppnåtts utomlands under de senaste 10 åren.

Dessutom förutsätts det att forskaren har en plan för att inleda ett betydande nytt medicinskt forskningsprojekt i Finland.

Det akademiska behörighetsvillkoret är doktorsexamen.

Information om stipendiet

Stipendiet för Brain gain-programmet uppgår till 2,5 miljoner euro för en femårsperiod och täcker en femårig befattning i Finland. Stipendiet täcker forskarens personliga lönekostnader och delvis också forskargruppens lönekostnader samt forskningskostnader.

Brain gain-programmet genomförs i samarbete med universiteten för vilka det erbjuder unika
möjlighet till precisionsrekryteringar för att stärka forskningskompetensen.

Forskaren väljer själv värdorganisationen. Målet är att värdorganisationen förbinder sig till en akademisk utvärdering i slutet av forskningsperioden. På basis av utvärderingen har universitetet förutsättningar att rekrytera en spetsforskare som redan gett bevis på sin kompetens till en fast anställning.

Stipendiet betalas till forskarens arbetsgivare, med vilken forskaren ingår ett arbetsavtal. Befattningens begynnelsetidpunkt kan avtalas med arbetsgivaren.

Bedömning av ansökningar

Stipendierna beviljas på grundval av en objektiv vetenskaplig utvärdering. Målet är att varje ansökan ska behandlas så jämlikt som möjligt.

Varje ansökan bedöms av experter som utsetts av de stiftelser som deltar i Brain gain-programmet.

Anvisningar för ansökan

Ansökningstiden för stipendiet är 6.12.2023–31.1.2024.

Vi ger under vecka 2 i januari 2024 virtuell ansökningsinformation för Brain gain-programmet och informerar om hur man ansöker om stipendier.

Stipendiet söks via ett separat stipendieprogram under ansökningstiden. Ansökningen sker en gång om året.

Så här ansöker du om stipendium

Stipendier söks via Medicinska Stiftelsen i Finlands stipendietjänst. Ansökningstiden börjar 6.12.2023 och går ut 31.1.2024.

Obs! Ansökningsinformationen för stipendierna ordnas i januari 2024.

Delta i informationen genom att klicka på den här länken.

Anvisningar för ifyllande av ansökningsformuläret

Registrering

Du börjar fylla i ansökningsformuläret genom att registrera dig som användare av tjänsten. De som registrerat sig vid ansökan i fjol kan använda det användarnamn som de då skapat. Lösenordet måste återskapas.

I samband med registreringen matar sökanden in sina basuppgifter (namn, adress osv.), fastställer sitt användarnamn och lösenord samt väljer vilken typ av stipendium som söks. Vid följande tillfällen loggar sökanden in med de koder som anges i samband med registreringen.

Ifyllande av ansökan

Efter att du har registrerat går du till ”Skapa en ny ansökan”. Välj lämplig typ av stipendium och fyll i ansökan.

Sidorna sparas automatiskt när du går från en flik till en annan. Du kan också spara sidan genom att klicka på knappen ”Spara och fortsätt” längst ned på sidan.

Observera att all textformatering försvinner när en text kopieras från ett annat program till stipendieansökan.

Komplettering av ansökan senare

Du kan avbryta ifyllandet av din ansökan och senare komplettera den. Kom dock ihåg att logga ut ur tjänsten (uppe till höger på blanketten). Det lönar sig alltid att logga ut ur tjänsten i synnerhet om man använder en dator som är i gemensam användning.

Färdig ansökan

När din ansökan är färdig, klicka på knappen ”Skicka ansökan” på sidan Sammanfattning. Efter det kan du inte längre ändra din ansökan.

I problemsituationer kan du kontakta stipendie-appen via funktionen Meddelanden (fliken Meddelanden).

Gå till stipendietjänsten (öppnas 6.12.2023). När din ansökan är klar, välj knappen ”Skicka ansökan” på sidan Sammanfattning. Efter det kan du inte längre ändra din ansökan.

I problemsituationer kan du kontakta stipendie-appen via funktionen meddelanden (fliken meddelanden).

Gå till stipendietjänsten (öppnas 6.12.2023)