Ansökningstiden för stipendiet är 6.12.2023–31.1.2024

Vi ska hämta internationell spetsforskning till Finland – en forskare åt gången

Syftet med Brain gain-programmet eller programmet för kompetensinflöde är att hämta
internationellt erkända finländska spetsforskare inom medicin tillbaka till Finland.

I samarbete:

Information om Brain gain-programmet

Syftet med Brain gain-programmet är att locka erfarna medicinska forskare att återvända till Finland. Programmet är ett konkret steg mot att stärka spetsforskningen i Finland: det är avsett att stödja den finländska forskningen och främja forskningens spetskompetens i vårt land.

Läs mer Information om Brain gain-programmet -sida.

Stipendiet för Brain gain-programmet uppgår till 2,5 miljoner euro för en femårsperiod i Finland. Stipendiet omfattar forskarens personliga lönekostnader och delvis också forskargruppens lönekostnader samt forskningskostnader.

Läs mer Till sökanden -sida.

Du kan lämna in en ansökan om du är en finsk medborgare som har doktorerat i Finland eller i utlandet och som efter den postdoktorala perioden har fortsatt forskarkarriären utomlands. Stipendiet beviljas en självständig medicine forskare som inte har en forskartjänst eller ett anställningsförhållande i Finland.

Vi förutsätter aktivt forskningsarbete och starka bevis på betydande och originella forskningsresultat utomlands under de senaste 10 åren. Dessutom förutsätter vi en plan för att inleda ett betydande nytt medicinskt forskningsprojekt i Finland.

Läs mer Till sökanden -sida.

Historier om medicinska forskare som återvänt till Finland

Tr. Minna-Liisa Änkö

När en långtidsforskare flyttar till ett annat land följer inte bara familjen utan även forskargruppen med. Därför är inte ens återvandringen alltid okomplicerad.

”Det här stället är bara för dig.” Det var sant, Minna-Liisa Änkö bekräftade själv sin makes kommentar.

”Vid den tidpunkten hade jag arbetat utomlands i nästan 20 år, hela min postdoktorala karriär. Jag kunde lika gärna ha flyttat någon annanstans. Jag var bara intresserad av en bra plats att forska och undervisa på.”

Läs hela artikeln →