Tietoa ohjelmasta

Aivotuonti-ohjelman tarkoitus

Aivotuonti-ohjelman päätavoitteena on uudistaa suomalaista lääketieteen tutkimusta. Ohjelma on suunnattu tukemaan suomalaista tutkimusta ja edistämään tutkimuksen huippuosaamista maassamme. 

Aivotuonti-ohjelman tarkoitus on houkutella kokeneita lääketieteen tutkijoita palaamaan Suomeen. Aivotuonti-ohjelma on konkreettinen askel kohti huippututkimuksen vahvistamista Suomessa.

Tutustu hakijan ohjeisiin:

Yhdessä vaikuttavammin

Aivotuonti-ohjelma täyttää tärkeän aukon tutkimusrahoituksen kentässä tarjoten mahdollisuuden ulkomailta palaaville huippututkijoille. Tällä hetkellä Suomessa ei ole tarjolla kilpailukykyisiä resursseja, jotka mahdollistaisivat huippuosaamisen ylläpitämisen tutkimuksen rahoituksen ja kokeneen tutkijan palkan osalta tarvittavaksi ajaksi. 

Tutkimus on pitkäjänteistä työtä, ja pitkäaikainen rahoitus, esimerkiksi viideksi vuodeksi, on välttämätöntä, jos haluamme houkutella kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita. 

Säätiöiden yhteinen rahoitusinstrumentti, Aivotuonti ohjelma, on ratkaisu tähän tarpeeseen, ja se on suunniteltu vahvistamaan suomalaista tutkimusta ja edistämään tieteellistä huippuosaamista maassamme. Yhteistyö kolmen säätiön välillä mahdollistaa laajemman vaikuttavuuden. Säätiöiden tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä huippututkimuksen rahoituksen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista.

Suomen Lääketieteen Säätiö

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen
aloilla. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa noin 150 tutkijalle. Tuen
kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti säätiön
vuonna 1960.

Suomen Lääketieteen Säätiö on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tuella vuosien kuluessa kehittynyt
merkittäväksi lääketiedettä tukevaksi yksityiseksi säätiöksi. Olemme selvästi suurin niistä
säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Suomen Lääketieteen Säätiö
tukee suomalaista lääketieteen tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja
palkinnoin. Apurahoja myönnetään tutkimukseen lääkäreille ja lääkäriksi opiskeleville.

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jane ja Aatos Erkon säätiö on yksityinen, suomalainen säätiö, jonka ensisijainen tavoite on edistää korkeatasoista tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja taloustieteen aloilla. Säätiö tukee myös korkealuokkaista taidetta ja kulttuuria sekä harkitusti muita hankkeita, joilla edistetään Suomen kansakunnan hyvinvointia.

Sigrid Juséliuksen Säätiö

Sigrid Juséliuksen Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää lääketieteellistä tutkimusta, jonka pyrkimyksenä on ihmiskunnalle suurta tuhoa tuottavien tautien vastustaminen. Olemme Suomen suurin yksityinen lääketieteellisen tutkimuksen tukija.

Jaamme vuosittain miljoonia euroja apurahoja tutkijoille, tutkimusryhmille ja tutkimuslaitoksille, joiden työ keskittyy lääketieteellisten kysymysten ratkomiseen. Vähintään kolme neljäsosaa apurahoista jaetaan kotimaisille tutkijoille tai kotimaisille tutkimuslaitoksille.

Lisätietoja apurahan hakemisesta ja hakukriteereistä löytyy hakijalle-välilehdeltä.